سرم کریستال حاوی روغن ماکادمیا برند جولای

سرم کریستال حاوی روغن ماکادمیا برند جولای
شناسه کالا در انبار: SKM03
75,000 تومان

روغن ماکـادمیا سرشــار از اسیدهای چرب و ویتــامین و امــگا ۶ و امــگا ۳ است که به  مــو ها طراوت و شادابی داده و از خـشکی و شکنندگی مـو جلوگیــری می کند و به مــوها فرم و شفافیت و حالت ابریشمی می بخشد. این روغــن دارای خــاصیت کــراتین ســازی می بــاشد که بـاعث تجدید سلــول های مــو می شــود و بــه رشــد مجــدد مــوهـا کمــک می کند.چند قطره از این روغن بر روی موها از وز شدن و گــره خــوردگی مــو جلــوگیری می کند.